Danh sách chi nhánh CITIBANK tại Quận 1,Hồ Chí Minh gần bạn nhất

Công cụ tra cứu chi nhánh ngân hàng của taichinh24h.vn giúp bạn tìm vị trí chi nhánh ngân hàng CITIBANK tại Quận 1, Hồ Chí Minh gần nhất nhanh chóng, tiết kiệm thời gian di chuyển.

Số TT Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 citibank Toa nha Sunwah, 115 Nguyen Hue, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 Đường đi
2 citibank So 236 duong De Tham, Phuong Pham Ngu Lao 08 3521 1111 Đường đi
3 citibank So 09 duong Cong truong Lam Son, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 Đường đi
4 citibank So 148 duong Hai Ba Trung, Phuong Da Kao 08 3521 1111 Đường đi
5 citibank So 152B duong Tran Hung Dao, phuong Ben Thanh 08 3521 1111 Đường đi
6 citibank So 160 duong Pasteur, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 Đường đi
7 citibank Toa nha Vincom, so 72 Le Thanh Ton, Phuong Ben Thanh 08 3521 1111 Đường đi
8 citibank Toa nha Gemadept, So 6 Le Thanh Ton, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 Đường đi
9 citibank Cua Nam cho Ben Thanh, Phuong Ben Thanh 08 3521 1111 Đường đi
10 citibank Cua hang Circle K Bui Vien, So 139 duong Bui Vien, Phuong Pham Ngu Lao 08 3521 1111 Đường đi
11 citibank Cua hang Circle K Le Lai, So 44 duong Le Lai, Phuong Ben Thanh 08 3521 1111 Đường đi
12 citibank Toa nha Sunwah, 115 Nguyen Hue, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 Đường đi
13 citibank Mat duong Ton That Thiep, Toa nha Sunwah, 115 Nguyen Hue, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 Đường đi
14 citibank So 161 Dong Khoi, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 Đường đi