Chuyển đổi tỷ giá CNY sang THB

Công cụ chuyển đổi tỷ giá chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

Biểu đồ biến động giá tiền CNY sang THB

1 CNY = 4.99 THB


Lịch sử tỷ giá 1 CNY đổi sang THB 7 ngày qua

Ngày CNY THB
07-07-2024 1 CNY 5.00 THB
08-07-2024 1 CNY 5.01 THB
09-07-2024 1 CNY 4.99 THB
10-07-2024 1 CNY 4.99 THB
11-07-2024 1 CNY 4.99 THB
12-07-2024 1 CNY 4.99 THB
14-07-2024 1 CNY 4.99 THB

Chuyển đổi tỉ giá CNY sang THB

Chuyển đổi tỉ giá THB sang CNY