Chuyển đổi tỷ giá EUR sang THB

Công cụ chuyển đổi tỷ giá chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

Biểu đồ biến động giá tiền EUR sang THB

1 EUR = 39.36 THB


Lịch sử tỷ giá 1 EUR đổi sang THB 7 ngày qua

Ngày EUR THB
07-07-2024 1 EUR 39.39 THB
08-07-2024 1 EUR 39.41 THB
09-07-2024 1 EUR 39.36 THB
10-07-2024 1 EUR 39.30 THB
11-07-2024 1 EUR 39.48 THB
12-07-2024 1 EUR 39.48 THB
14-07-2024 1 EUR 39.36 THB

Chuyển đổi tỉ giá EUR sang THB

Chuyển đổi tỉ giá THB sang EUR