Chuyển đổi tỷ giá EUR sang USD

Công cụ chuyển đổi tỷ giá chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

Biểu đồ biến động giá tiền EUR sang USD

1 EUR = 1.09 USD


Lịch sử tỷ giá 1 EUR đổi sang USD 7 ngày qua

Ngày EUR USD
07-07-2024 1 EUR 1.08 USD
08-07-2024 1 EUR 1.08 USD
09-07-2024 1 EUR 1.08 USD
10-07-2024 1 EUR 1.08 USD
11-07-2024 1 EUR 1.09 USD
12-07-2024 1 EUR 1.09 USD
14-07-2024 1 EUR 1.09 USD

Chuyển đổi tỉ giá EUR sang USD

Chuyển đổi tỉ giá USD sang EUR