Chuyển đổi tỷ giá EUR sang VND

Công cụ chuyển đổi tỷ giá chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

Biểu đồ biến động giá tiền EUR sang VND

1 EUR = 27,754.75 VND


Lịch sử tỷ giá 1 EUR đổi sang VND 7 ngày qua

Ngày EUR VND
07-07-2024 1 EUR 27,531.98 VND
08-07-2024 1 EUR 27,526.31 VND
09-07-2024 1 EUR 27,534.94 VND
10-07-2024 1 EUR 27,544.11 VND
11-07-2024 1 EUR 27,754.60 VND
12-07-2024 1 EUR 27,755.90 VND
14-07-2024 1 EUR 27,754.75 VND

Chuyển đổi tỉ giá EUR sang VND

Chuyển đổi tỉ giá VND sang EUR