Chuyển đổi tỷ giá JPY sang VND

Công cụ chuyển đổi tỷ giá chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

Biểu đồ biến động giá tiền JPY sang VND

1 JPY = 161.03 VND


Lịch sử tỷ giá 1 JPY đổi sang VND 7 ngày qua

Ngày JPY VND
07-07-2024 1 JPY 158.02 VND
08-07-2024 1 JPY 158.10 VND
09-07-2024 1 JPY 157.28 VND
10-07-2024 1 JPY 157.20 VND
11-07-2024 1 JPY 161.01 VND
12-07-2024 1 JPY 160.91 VND
14-07-2024 1 JPY 161.03 VND

Chuyển đổi tỉ giá JPY sang VND

Chuyển đổi tỉ giá VND sang JPY