Chuyển đổi tỷ giá USD sang EUR

Công cụ chuyển đổi tỷ giá chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

Biểu đồ biến động giá tiền USD sang EUR

1 USD = 0.92 EUR


Lịch sử tỷ giá 1 USD đổi sang EUR 7 ngày qua

Ngày USD EUR
07-07-2024 1 USD 0.92 EUR
08-07-2024 1 USD 0.92 EUR
09-07-2024 1 USD 0.92 EUR
10-07-2024 1 USD 0.92 EUR
11-07-2024 1 USD 0.92 EUR
12-07-2024 1 USD 0.92 EUR
14-07-2024 1 USD 0.92 EUR

Chuyển đổi tỉ giá USD sang EUR

Chuyển đổi tỉ giá EUR sang USD