Bảng giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải mới nhất ngày hôm nay

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Vàng miếng SJC 7.340.000 7.442.000
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long 6.112.000 6.222.000
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo 6.117.000 6.222.000
Vàng 999.9 6.080.000 6.200.000
Vàng 99.9 6.070.000 6.190.000

Biểu đồ giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải