Bảng giá vàng Doji mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
SJC
85,000,000
86,500,000
AVPL
85,000,000
86,500,000
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
73,750,000
75,350,000
Nguyên liệu 99,99
73,200,000
74,100,000
Nguyên liệu 99,9
73,100,000
74,000,000
Nữ trang 99,99
72,400,000
74,600,000
Nữ trang 99,9
72,300,000
74,500,000
Nữ trang 99
71,600,000
74,150,000
Giá Nguyên Liệu 18K
54,400,000
Giá Nguyên Liệu 16K
50,000,000
Giá Nguyên Liệu 15K
46,860,000
Giá Nguyên Liệu 14K
42,300,000
Giá Nguyên Liệu 10K
36,880,000

Biểu đồ giá vàng Doji