Bảng giá vàng Doji mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
SJC
73,200,000
74,300,000
AVPL
73,200,000
74,300,000
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
60,650,000
61,650,000
Nguyên liệu 99,99
60,550,000
60,900,000
Nguyên liệu 99,9
60,450,000
60,750,000
Nữ trang 99,99
60,250,000
61,400,000
Nữ trang 99,9
60,150,000
61,300,000
Nữ trang 99
59,450,000
60,950,000
Giá Nguyên Liệu 18K
46,300,000
Giá Nguyên Liệu 16K
42,200,000
Giá Nguyên Liệu 15K
37,210,000
Giá Nguyên Liệu 14K
36,500,000
Giá Nguyên Liệu 10K
28,080,000

Biểu đồ giá vàng Doji