Bảng giá vàng Kim Tín mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
VÀNG KIM TÍN - 999,9(24K)
6,001,000
6,198,000
VÀNG SJC (Nhà nước Cấp phép KDVM cho Kim Tín số: 59 GP-NHNN) - 999,9 (24K)
7,301,000
7,448,000
Thế giới - 999,9 (24K)
5,800,000
5,890,000
TRANG SỨC CÔNG NGHỆ - 41,6 (10K)
TRANG SỨC CÔNG NGHỆ - 58,5 (14K)
3,783,000
3,928,000
Trang sức vàng màu Công nghệ Italy, Korea ,,, - 75 (18K)
4,850,000
4,948,000
Trang sức vàng màu Công nghệ Italy, Korea ,,, - 58,5 (14K)
3,783,000
3,925,000
Trang sức vàng trắng Công nghệ Italy, Korea ,,, - 75 (18K)
4,850,000
4,948,000
Trang sức Công nghệ đúc Italy - 75 (18K)
4,133,000
Trang sức Công nghệ đúc Korea - 75 (18K)
4,133,000
Platin - 950
4,966,000

Biểu đồ giá vàng Kim Tín