Bảng giá vàng mi hồng mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
SJC
73,500,000
74,200,000
999
60,200,000
61,000,000
985
59,200,000
60,200,000
980
58,900,000
59,900,000
950
56,500,000
0
750
42,200,000
43,200,000
680
36,900,000
37,900,000
610
35,900,000
36,900,000

Biểu đồ giá vàng mi hồng