Bảng giá vàng PNJ mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
Vàng miếng SJC 999,9
73,400,000
74,350,000
Nhẫn Trơn PNJ 999,9
60,500,000
61,500,000
Vàng Kim Bảo 999,9
60,500,000
61,500,000
Vàng Phúc Lộc Tài 999,9
60,500,000
61,600,000
Vàng nữ trang 999,9
60,400,000
61,200,000
Vàng nữ trang 999
60,340,000
61,140,000
Vàng nữ trang 99
59,690,000
60,690,000
Vàng 750 (18K)
44,650,000
46,050,000
Vàng 585 (14K)
34,550,000
35,950,000
Vàng 416 (10K)
24,210,000
25,610,000
Vàng miếng PNJ (999,9)
60,500,000
61,600,000
Vàng 916 (22K)
55,660,000
56,160,000
Vàng 650 (15,6K)
38,530,000
39,930,000
Vàng 680 (16,3K)
40,370,000
41,770,000
Vàng 610 (14,6K)
36,080,000
37,480,000
Vàng 375 (9K)
21,700,000
23,100,000
Vàng 333 (8K)
18,950,000
20,350,000

Biểu đồ giá vàng PNJ