Bảng giá vàng sjc mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
SJC 1L, 10L, 1KG
73,400,000
74,400,000
SJC 5c
73,400,000
74,420,000
SJC 2c, 1C, 5 phân
73,400,000
74,430,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
60,500,000
61,550,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ 60,500,000
61,650,000
Nữ Trang 99,99%
60,400,000
61,250,000
Nữ Trang 99%
59,344,000
60,644,000
Nữ Trang 68%
39,804,000
41,804,000
Nữ Trang 41,7%
23,694,000
25,694,000

Biểu đồ giá vàng sjc